Verantwoord pluimveeladen

De cursus ‘Verantwoord pluimveeladen’ is verplicht gesteld voor alle medewerkers van IKB PSB-bedrijven die fysiek betrokken zijn bij de vang- en laadwerkzaamheden. De cursus is in de IKB PSB-regeling opgenomen.

Sinds 1 november 2017 is binnen het certificatieschema voor de pluimveeservice-bedrijven (IKB PSB) een cursusverplichting ingesteld voor medewerkers van vangbedrijven die fysiek betrokken zijn bij de vang- en laadwerkzaamheden.

In de betreffende cursus worden vang- en laadmedewerkers bijgeschoold op welke wijze zij het vangen het beste uit kunnen voeren en welke gevolgen een verkeerde werkmethode kan hebben.

Informatie en aanmelden

Voor informatie over de planning en de mogelijkheden om deel te nemen aan de cursus ‘Verantwoord pluimveeladen’ kunt u ons mailen op t.jolmers@jolmers.com.

© 2024| Jolmers Opleidingen BV | Jolmers Veiligheid & Advies | Jolmers Opleidingen |